Slåskultur og kampkunst for studerende


  • Introduktion til kampkunst og slåskultur
  • Tekniske og taktiske færdigheder, øvelser og lege
  • Teori i forhold til øvelsesvalg, progression og sikkerhed
  • Børnekultur og fascination af kamp
  • Nødværgeloven og selvforsvar

 

FORMÅL

Formålet er at give de studerende masser af kropslige erfaringer og færdigheder – men samtidig også en viden og et begrebsapparat, der giver dem bevidsthed i forhold til at kunne træffe didaktiske og pædagogiske indholdsvalg.

Slåskultur og kampkunst kan give studerende, og deres kommende elever, oplevelser, der adskiller sig fra mange andre idrætsområder, især på grund af kampelementet og den tætte kropskontakt. Derfor har dette kursus fokus på, hvordan slåskultur og kampkunst på en særlig måde kan bidrage til at opfylde læreplanerne for idrætsfaget. Det enkelte kursus er tilrettelagt i forhold til, om uddannelsen er rettet mod børnehave, folkeskolen, specialskole eller gymnasiet.

 

INDHOLD

Der er ikke fokus på én bestemt kampkunst, men på at give de studerende indsigt i og kropslige erfaringer med følgende træk i slåskultur og kampkunst, samt hvordan disse træk kan inddrages i idrætsundervisningen.

  • Slåskultur og kamplege
  • Kampkunstteknik og -taktik
  • Kropskontakt og psykologi
  • Kampfilosofi og -pædagogik
  • Kampkunst og idrætshistorie

En model over hvilke kampsportsdiscipliner, der er relevante at inddrage, og ud fra hvilket perspektiv de kan inddrages i idrætsundervisningen.``Martin har gennem otte år været underviser for området ’kamp, kunst og sport’ på Idrætsuddannelsen ved Syddansk Universitet. I den sammenhæng har han været en af hovedkræfterne i udviklingen af fagområdet – som nyt fagområde - i idrætsuddannelsen.``