Ta kampen op, med de 45 minutter


  • Kamplege, slåskultur og kampkunst i forhold den nye skolereforms krav om mere bevægelse i skolen
  • Kamplege som effektive brainbreaks
  • Pædagogisk forsvarlige kampe der indeholder respekt og fairplay
  • Direkte overførbare metoder til undervisningen

 

Formål

Kursets formål er at ruste skolens personale i forhold til, hvordan de helt konkret kan integrere kamplege, slåskultur og elementer fra kampkunst i skolen på en kvalificeret og etisk forsvarlig måde. Kurset forholder sig herunder til, hvordan kamplege, slåskultur og elementer fra kampkunst kan medvirke til at indfri nogle af den nye skolereforms krav om mere bevægelse i skolens hverdag.

 

Indhold

Kurset henvender sig til skolens personale (ikke nødvendigvis idrætslærere), der søger konkrete arbejdsredskaber og fysisk aktive øvelser, der er lette og effektive at sætte i gang.

Kurset har fokus på, hvordan kamplege, slåskultur og kampkunst kan fremme bevægelse på følgende niveauer:

  • Bevægelse som aktive pauser.Kamplegenes intensitet har et stort potentiale til at ”krudte” de energifyldte elever af og give ilt til deres hjerner.
  • Bevægelse adskilt fra undervisningen. Konkrete bud på, hvordan I kan skabe miljø for elevernes selv-igangsatte kampe. Herunder nogle få, men vigtige råd, i forhold til skolens fysiske indretning.
  • Bevægelse kombineret med læring og bevægelse integreret i den faglige undervisning. Tværfaglige forløb og/eller temadage om sammenhængen mellem kamp, idræt og historie. Eksempelvis historien om de japanske samuraier og en afprøvning af deres teknikker. Inspiration til forløb, der fremmer idrætsfaglighed, fairplay, idrætshistorie og viden om andre kulturer.


``Kurset har været super godt, og det har været meget inspirerende, fordi det er lige præcis sådan nogle øvelser, vi har brug for``