Slåskultur og kampkunst i folkeskolens idrætsundervisning


 • Inddrag slåskultur og kampkunst på en kvalificeret måde i folkeskolens idrætsundervisning.
 • Kropsbasis, balance og motorisk udvikling
 • Samarbejde, tillid og mod
 • Skab pædagogisk forsvarlige kampe, der indeholder respekt og fairplay
 • Direkte anvendelige øvelser og metoder

 

FORMÅL

Kursets formål er at give idrætslærere kompetencer til at undervise i slåskultur og kampkunst, således de kan inddrage disse idrætsområder i deres undervisning – på linje med andre idrætsområder. Du kan her lære håndværket og skabe en forståelig, meningsfuld og velstruktureret undervisning i slåskultur og kampkunst. Kurset omhandler tillidsfulde relationer, undervisning med dialog og tæt kroplighed. Kurset sætter fokus på at skabe en kultur om kampene, hvor etik og sikkerhed er i højsædet. Slåskultur er som noget nyt nævnt direkte i vejledningen for idræt, som et velegnet eksempel til at arbejde med kropsbasis.

 

INDHOLD

Der er ikke fokus på en bestemt slåskultur/kampsport, men på at give idrætslærerne indsigt i og erfaringer med følgende elementære træk i kampsport, og hvordan disse træk kan inddrages i idrætsundervisningen.

 • Kampsportens teknik og taktik
 • Kampsportspædagogik
 • Kamplege
 • Kropskontakt
 • Kampsportsbegreber
 • Kampsport og etik

På kurset vil I lære elementære kampkunstøvelser, der handler om: Balance, grounding, kampgymnastik, kampstyrke, kamplege, faldøvelser, gulvkamp og kast. Det hele er forankret i en pædagogisk og etisk forsvarlig kultur, så der er ikke noget at være nervøs for.

“Endelig et konkret kursus til at tage med hjem og anvende direkte i undervisningen”