Martin Lykkegaard og Morten Vinther havde i deres arbejde med Kriminalforsorgens instruktører i konflikthåndtering fundet en meget god balance mellem yin og yang, mellem det hårde og det mere bløde. Mens den gruppedynamiske proces blev holdt i sikker hånd, blev den enkelte instruktør respektfuldt udfordret. Der blev arbejdet med kropsbevidsthed og bevægelsesglæde, og der blev givet plads til både leg og alvor. Det var tydeligt at Martin og Morten havde forberedt sig grundigt på målgruppen og de udfordringer instruktører i Konflikthåndtering i Kriminalforsorgen står med i hverdagen.

Morten Gents
Senioruddannelseskonsulent / Kriminalforsorgens Uddannelsescenter

Vi har i flere år på Institut for Idræt Københavns Universitet haft Martin Lykkegaard tilknyttet som ekspert på området kamp og leg. Han har både undervist studerende og kursister. Det har været utroligt givende og vellykket. Martin er en engageret underviser. Han har noget på hjerte, masser af erfaring og ekspertise og ikke mindst….. evnen til at formidle, så alle får udbytte af undervisningen.

Martin er en fantastisk levende og indlevende oplægsholder, der udviser stor praktisk og teoretisk viden inden for det pædagogiske felt. Han formår både at fange personalet og skabe en god oplevelse for dem som personer, samtidig med at de tilegner sig praktiske færdigheder, der direkte kan omsættes til deres praksis. Vi har som organisation været meget tilfredse med Martins oplæg og kan varmt anbefale ham til andre pædagogiske organisationer, der ønsker at arbejde med krop, kamp, konflikthåndtering og pædagogik.
Søren Drasbek Martinussen

Martin underviser nærværende, opmærksomt og i øjenhøjde med vores elevgruppe. Han er professionel og har et fantastisk fagligt repertoire, der giver stort overskud til at forholde sig til både gruppen og den enkelte. I undervisningen formår Martin hurtigt at skabe en tryg og lun stemning, så vores elever får overskuddet og modet til at indgå i aktiviteter, der ellers godt kan være en udfordring for den enkeltes grænser. Vi kan på det varmeste anbefale at benytte Martin og kampkunst i arbejdet med voksne mennesker med udviklingshæmning

Martin har gennem otte år været underviser for området ’kamp, kunst og sport’ på Idrætsuddannelsen ved Syddansk Universitet. I den sammenhæng har han været en af hovedkræfterne i udviklingen af fagområdet – som nyt fagområde – i idrætsuddannelsen. Som tilknyttet ekstern lektor, har Martin med stor faglig integritet stået for planlægning og afvikling af undervisningsforløbets praktiske såvel som teoretiske indhold i mere end fem år. Martin må anses for en af de læringskapaciteter der netop formår at kombinere teoretisk pædagogisk viden samt praksis på særdeles kompetent vis indenfor kampkunst som fagområde.

Susanne Ravn
Lektor / Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet

Martin har flere gange været underviser på kurser i kampsport og slåskultur for lærere og pædagoger på Svendborg Kommunes skoler. Kurserne har gjort stort indtryk på deltagerne, og Martin har fået stor ros for at skabe sammenhæng mellem teori, erfaringer og praktiske øvelser. Med sit lune væsen og åbne attitude overfor deltagerne skaber han en stemning, der får deltagerne til at overskride nogle grænser, de troede, de havde. Dermed er Martin med til at åbne et forholdsvis ukendt idrætsområde for lærere og pædagoger i skolen. Et område der har meget at byde på, når man vil styrke børn og unges trivsel.

Aksel Bendsen

– Engageret og brændende undervisere, masser af udfordring, let at bruge i undervisningen.
– Instruktøren er en fantastisk formidler. Super blanding af humor, alvor, teori og anvendelse på hver eneste øvelser. Super!!!
– Meget Imponeret overfor kampkunstworkshoppen og de didaktiske overvejelser Martin har gjort i faget. Hans engagement og entusiasme smittede meget af på mig og andre kursister.

Linda Wandahl Jensen
Dansk skole idræt, Vestsjælland / Dansk SKoleidræt

Center for Kamp og Kultur er en kursusafdeling på Gerlev Idrætshøjskole