Kampkunst i gymnasiets idrætsundervisning


 • Introduktion til fænomenet kampkunst og dets kultur
 • Didaktiske og pædagogiske overvejelser, med inddragelse af sikkerhed, øvelsesvalg, og progression
 • Tekniske og taktiske færdigheder
 • Direkte overførbare metoder og organiseringsprincipper
 • Undervisningsforløb – et bud på en 6-moduls undervisningsplan
 • Konkrete idéer og materiale til tværfagligt AT-forløb

 

FORMÅL

Formålet er at give gymnasiets idrætslærere kropslige færdigheder og viden, der muliggør inddragelse af kampkunst i idrætsundervisningen. Kurset er eksemplarisk i den forstand, at det viser nogle mulige tilgange, hvorpå man kan arbejde kvalificeret med kampkunst, således at dette fagområde opfylder bekendtgørelsen og faglige mål for både idræt C- og B-niveau.

 

INDHOLD

Der lægges ikke vægt på en bestemt kampkunst, men på at give lærerne indsigt i, samt erfaringer med følgende elementære træk i kampkunst, og hvordan disse træk kan inddrages i idrætsundervisningen:

 • Kampkunst – teknik og taktik
 • Kampkunstpædagogik
 • Kampkunstbegreber
 • Kampkunst og etik
 • Kropskontakt

Indholdet vil bestå af øvelser og tekniske færdigheder, der er nemme at overføre i undervisningen, samt et teoretisk fundament. Kurset vil yderligere indeholde et bud på en model over, hvilke kampkunstdiscipliner, der er relevante at inddrage, og ud fra hvilket perspektiv de bør inddrages i gymnasiet.

Udover at kampkunst udfoldes i et praksis-pædagogisk perspektiv, arbejder vi endvidere med kampsport i et kulturelt perspektiv. Hensigten er at introducere kursusdeltagerne til konkrete idéer til, hvordan kampkunst kan inddrages i AT-forløb.
``Der blev bl.a. lagt vægt på introlege, tekniske øvelser samt hvordan man rent praktisk kunne organisere forskellige øvelser med forskellige elevgrupper. Udover at klæde kursusdeltagerne på til selv at kunne gennemføre kampsportsforløb i gymnasiet, formåede Martin på udemærket og interessant vis at koble til pædagogisk teori og forskning indenfor emnet kampsport, hvilket jeg ikke har oplevet før. Kursusdeltagerne fik med andre ord bank, men også banket pædagogisk teori ind i knolden. Meget fint på 3 timer!``