Sted og faciliteter

Arrangementet kan finde sted i jeres børnehave, på jeres skole,  et græsareal, en idrætssal med måtter, Gerlev Idrætshøjskole eller et helt andet sted. Hvis I vælger at afholde arrangementet på Gerlev Idrætshøjskole, er der en lille merpris for lokaleleje og eventuelt spisning. Til gengæld tilbyder Gerlev Idrætshøjskole nogle meget inspirerende rammer.


Vi skræddersyr vores kursusbidrag - i dialog med jer

Før alle arrangementer (kurser, kursusforløb, workshop eller foredrag), er det vigtigt for os, at kende jeres virkelighed og behov, så vi kan forbedrede os optimalt – og derved afholde det bedst tænkelige arrangement for jer. Derfor har vi inden afholdelsen af arrangementet en dialog med jer om alt det der kan medvirke til, at vi kommer sikkert i mål : faciliteter, deltagerantal, forventninger,  jer som målgrupper og den målgruppe i arbejder med.


Send en uforpligtende forespørgsel

Vi har vores faste kursuspakker, men indholdet kan varieres og kombineres på forskellig vis alt efter jeres ønsker og behov. Skriv derfor ganske kort om hvem I er, hvad I ønsker og hvornår. Så vender vi tilbage med et tilbud til jer.