Slåskultur, kamplege og andre risikofyldte lege i børnehaven


 • Få en større forståelse af børns kampe
 • Lær at skelne mellem de destruktive og konstruktive kampe
 • Lær at støtte børnenes i deres risikofyldte kamplege, således deres motoriske og mentale robusthed fremmes
 • Lær det pædagogisk håndværk og masser af øvelser og lege 

 

FORMÅL

Formålet er at lære det pædagogiske personale i børnehaven at støtte børnene i deres risikofyldte kamplege, fordi de derigennem lærer at håndtere kampens vildskab og risici, samtidig med at de udvikler selvtillid, mod og robusthed. Kurset fokuserer på at skabe en slåskultur, hvor etikken er i orden, og der er plads til alle. En slåskultur, der skaber trivsel og motorisk udvikling.

 

Indhold

Når det pædagogiske håndværk er i orden, så indeholder arbejdet med kamplege og slåskultur i børnehaven et stort potentiale, særligt i forhold til udvikling af børns sociale og motoriske kompetencer. Slåskultur og kamplege er velegnet til, at børn kan tolke sociale signaler. Børnene lærer at samarbejde og hjælpe andre med at mestre udfordringer. I kampene erfarer børnene at være i situationer, hvor de skiftevis er henholdsvis underlegne og overlegne. Derfor kursets fokus på at fremme en atmosfære omkring kampene, så de forbliver lege, der er lærerige.

Kurset giver deltagerne praktiske erfaringer i og teoretisk viden om følgende grundelementer:

 • Mange forskellige øvelser og kamplege
 • Etik og kamp
 • Kampen som leg
 • Kropskontakt og tillid
 • Sejr og nederlag
 • Respekt og anerkendelse
 • Ritualer og regler


``Jeg har aldrig været vant til at lege tumlelege/slåslege som barn. Det var mere en drengeting, hvilket jeg stadig synes, at det er. Derfor synes jeg, at det er spændende at få indblik i den verden også, og jeg kunne jo mærke på egen krop, hvor sjovt det er, og hvordan humøret stiger, samt hvordan nogle barrierer brydes mellem mennesker. Jeg føler mig inspireret og glæder mig til at prøve flere af øvelserne med børnene i børnehaven.``