VI ARBEJDER MED SLÅSKULTUR, KAMPKUNST OG PÆDAGOGIK

KURSER

Lær at støtte børnene i deres risikofyldte kamplege, således at deres motoriske udvikling og mentale robusthed fremmes

Få styr på et nyt fagområde, der gør kropsbasis spændende

Få redskaber og viden om slåskultur og bevægelse, der kan implementeres direkte i skolens hverdag

Lær at vende børn og unges uundgåelige kampe til noget konstruktivt og lærerigt

Kropslige færdigheder og viden, der muliggør inddragelse af kampkunst og slåskultur i gymnasiets idrætsundervisning

Kropslige erfaringer og færdigheder inden for slåskultur og kampkunst – integreret med teori og didaktik

Drenges evne til at håndtere aggression og vrede opbygges i høj grad ved, at de afprøver sig selv i kamp mod andre

Faldteknikker, grounding og balancetræning for faggrupper, der underviser seniorer


Læs mere her…

Reformpædagogerne i 1970’erne og 1980’erne misforstod kampens potentiale, fordi de undlod at skelne mellem destruktive og livgivende former for kamp. Men hvis man i dag stadig vælger at tage afstand fra enhver form for kamp, så ender vi i en pædagogisk blindgyde, der er ude af trit med børn og unges virkelighed. Vi må derfor forstå og acceptere børn og unges lyst til kamp, modstand og risikofyldte lege – og så kultivere kampene. Man behøver ikke at være ekspert i kampkunst. Det altafgørende er derimod, at man forstår, at det er kultur, pædagogik og etik, der er de afgørende faktorer for, at børn og unges kropslige kampe kan udgøre dannende læringssituationer.

Martin300bw
Center for Kamp og Kultur er en kursusafdeling på Gerlev Idrætshøjskole