CENTER FOR KAMP OG KULTUR
VI ARBEJDER MED FØLGENDE TEMAER:


Tidligere samarbejdspartnere

UCSYD

Vi har i flere år på Institut for Idræt Københavns Universitet haft Martin Lykkegaard tilknyttet som ekspert på området kamp og leg. Han har både undervist studerende og kursister. Det har været utroligt givende og vellykket. Martin er en engageret underviser. Han har noget på hjerte, masser af erfaring og ekspertise og ikke mindst….. evnen til at formidle, så alle får udbytte af undervisningen.
Martin har gennem otte år været underviser for området ’kamp, kunst og sport’ på Idrætsuddannelsen ved Syddansk Universitet. I den sammenhæng har han været en af hovedkræfterne i udviklingen af fagområdet – som nyt fagområde - i idrætsuddannelsen. Som tilknyttet ekstern lektor, har Martin med stor faglig integritet stået for planlægning og afvikling af undervisningsforløbets praktiske såvel som teoretiske indhold i mere end fem år. Martin må anses for en af de læringskapaciteter der netop formår at kombinere teoretisk pædagogisk viden samt praksis på særdeles kompetent vis indenfor kampkunst som fagområde.
Martin underviser nærværende, opmærksomt og i øjenhøjde med vores elevgruppe. Han er professionel og har et fantastisk fagligt repertoire, der giver stort overskud til at forholde sig til både gruppen og den enkelte. I undervisningen formår Martin hurtigt at skabe en tryg og lun stemning, så vores elever får overskuddet og modet til at indgå i aktiviteter, der ellers godt kan være en udfordring for den enkeltes grænser. Vi kan på det varmeste anbefale at benytte Martin og kampkunst i arbejdet med voksne mennesker med udviklingshæmning
Martin har flere gange været underviser på kurser i kampsport og slåskultur for lærere og pædagoger på Svendborg Kommunes skoler. Kurserne har gjort stort indtryk på deltagerne, og Martin har fået stor ros for at skabe sammenhæng mellem teori, erfaringer og praktiske øvelser. Med sit lune væsen og åbne attitude overfor deltagerne skaber han en stemning, der får deltagerne til at overskride nogle grænser, de troede, de havde. Dermed er Martin med til at åbne et forholdsvis ukendt idrætsområde for lærere og pædagoger i skolen. Et område der har meget at byde på, når man vil styrke børn og unges trivsel.
- Engageret og brændende undervisere, masser af udfordring, let at bruge i undervisningen. - Instruktøren er en fantastisk formidler. Super blanding af humor, alvor, teori og anvendelse på hver eneste øvelser. Super!!! - Meget Imponeret overfor kampkunstworkshoppen og de didaktiske overvejelser Martin har gjort i faget. Hans engagement og entusiasme smittede meget af på mig og andre kursister.
Feedback på workshoppen ”Kampkunst i undervisningen” på Idrætslærernes forum 2014Dansk Skoleidræt
Martin er en fantastisk levende og indlevende oplægsholder, der udviser stor praktisk og teoretisk viden inden for det pædagogiske felt. Han formår både at fange personalet og skabe en god oplevelse for dem som personer, samtidig med at de tilegner sig praktiske færdigheder, der direkte kan omsættes til deres praksis. Vi har som organisation været meget tilfredse med Martins oplæg og kan varmt anbefale ham til andre pædagogiske organisationer, der ønsker at arbejde med krop, kamp, konflikthåndtering og pædagogik.
Skoleleder Søren Drasbek MartinussenSpecialskolen Klostermarken
Borup SFO har afholdt 2 dages kursus på Gerlev idrætshøjskole for 28 ansatte med overskifterne: børn og bevægelse, børn – kamp og kultur og teambuilding af teams. Kurset er evalueret og konklusionen er at det var vellykket med følgende bemærkninger om at: – der var positiv stemning og utraditionel samvær med kollegaer. – der var masser af gode teoretisk overvejelser – vi var i stand til efter kurset at anvende det i praksis i form af 5 konkrete projekter. – vi blev mødt af dygtige, engagerende og velforberedte undervisere Alt i alt fantastiske 2 dage!
SFO-leder Erik FriisBorup skoles SFO

Hvis vi i dag vælger at tage afstand fra enhver form for kamp, så ender vi i en pædagogisk blindgyde, der er ude af trit med børn og unges virkelighed. Vi må derimod forstå og acceptere børn og unges lyst til kamp, modstand og risiko – og pædagogisere kampene.

Center for Kamp og Kultur er en kursusafdeling på Gerlev Idrætshøjskole